Linnéa Fällström är idag är HR-partner på Svenska Bostäder, men började sin karriär genom Sveriges Allmännyttas traineeprogram. Hon lyfter traineeprogrammet som en väldigt positiv upplevelse, där hon lärde sig väldigt mycket.

– För min del var det en perfekt möjlighet att komma in i branschen och lära sig om allmännyttan. Att börja som trainee var lite som att stå framför ett smörgåsbord. Jag påbörjade inte min tjänst genom att ersätta någon annan, utan var där för att lära mig så mycket som möjligt om branschen, företaget och HR, säger Linnéa Fällström.

Traineeprogrammet pågår under ett år, och redan från början anställs traineerna på ett av landets cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag för en specifik tjänst.

I programmet ingår fem utbildningstillfällen där traineerna får träffa varandra och bygga upp sitt nätverk.

– Att vara trainee på ett allmännyttigt bolag har inte bara gett mig kunskap om branschen, företaget och min specifika roll – utan även om Stockholms stad, samhällsplanering, politik, personlig utveckling och framförallt ett stort nätverk, säger Linnéa Fällström.

Fyra skäl till att vara trainee inom allmännyttan, enligt Linnéa Fällström:

  1. Det är en perfekt möjlighet att komma in i branschen och lära sig om allmännyttan. Genom traineeprogrammet kan du successivt hitta din väg inom bolaget och växa i din roll.
  2. Eftersom traineeprogrammet erbjuder utbildningstillfällen med bland annat grupparbeten upplevs det som en bra övergång mellan studieliv och yrkesliv.
  3. Traineeprogrammet ger dig inte bara kunskap om branschen, företaget och din specifika roll utan även om kommunal verksamhet, samhällsplanering, politik och personlig utveckling.
  4. Du skaffar dig ett gediget nätverk. Eftersom alla traineer har olika bakgrund och söker olika typer av tjänster lär du känna personer även utanför ditt eget ämnesområde.