Vid budgetomröstningen den 24 november gick Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas gemensamma budget igenom. Det innebär bland annat att investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande avskaffas och att inga nya stöd kommer att kunna beviljas under 2022.

Beviljade stöd kommer betalas ut

De som beviljats investeringsstöd innan årsskiftet kommer att få stödet utbetalt när husen är färdigbyggda.

– Det finns ett visst utrymme att besluta om nya stöd i år, eftersom det tillfördes nya medel till stödet i höständringsbudgeten. Men de måste rymmas inom bemyndiganderamen och länsstyrelsen ska också hinna handlägga ärendena innan årsskiftet, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Risk att byggandet minskar

Flera av Sveriges Allmän­nyttas medlemmar har varnat för att de kan tvingas avstå från att bygga om stödet tas bort. På orter med låga hyror kan inte nyproduktions­hyrorna vara för höga, eftersom skillnaden då blir för stor jämfört med de lägenheter som redan finns på orten, vilket gör att det blir svårare att hyra ut nyproduktionen.

– Stödet kan på en del orter vara den avgörande faktorn för att bygga nytt och vi är kritiska till att förutsättningar ändras så fort. När andra former av investerings­stöd tidigare har avvecklats så har aktörerna fått rimlig tid på sig att lämna in ansökningar och få dessa behandlade. Att bygga bostäder tar flera år, då kan förutsättningar inte ändras med några veckors varsel, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Läs mer i vår debattartikel i Svenska Dagbladet som publicerades tisdagen den 23 november.