– Att på ett enkelt sätt informera om skyldigheter och rättigheter för den som bor i hyresrätt kan ibland vara en utmaning. Men om vi lyckas kan det göra våra bostadsområden tryggare och trevligare samtidigt som det sparar pengar för både hyresgäster och hyresvärdar, säger Annicka Istemo, kommunikatör på Sveriges Allmännytta.

Enkät till medlemmarna

Sveriges Allmännytta skickade ut en enkät till medlemsbolagen och frågade om vad som är de största behoven när det gäller kommunikation med hyresgästerna. Flera uppgav bland annat att sopsorteringen är ett stort problem. Den uppdaterade broschyren om hur man sorterar sopor har dessutom kompletterats med Avfall Sveriges aktuella symboler för olika sopfraktioner. De nya symbolerna kommer att underlätta sorteringen, eftersom samma symboler kan användas i hela Sverige.

– Nytt för i år är att förpackningar ska tömmas innan de sorteras. Detta gäller dock inte förpackningar med rester av farligt avfall eller rester av medicin. Dessa förpackningar ska inte tömmas. Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen, rester av medicin lämnas kvar i sin förpackning och lämnas på apoteket, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.

Fem olika broschyrer

Sveriges Allmännytta erbjuder totalt fem olika broschyrer som behandlar vad man ska tänka på när man bor i hyresrätt, hur man kan förhindra brand, guide för sopsortering, information om vanliga skadedjur och tips till den som flyttar.

Den som är medlem och inloggad kan ladda ned lösa texter och bilder som kan läggas in i bostadsföretagets befintliga mallar och grafiska profil, exempelvis på webbplatsen. Broschyrerna kan även beställas med bostadsföretagets egen logga på baksidan.

Tillgänglighetsanpassade pdf-filer

Alla texter är skrivna enligt principerna för klarspråk och broschyrerna är rika på bilder och illustrationer i fyrfärg. Broschyrerna kommer dessutom finnas nedladdningsbara som tillgänglighetsanpassade pdf-filer.

– Tillgänglighetsanpassat material är något som efterfrågats av medlemmarna, och det var en självklarhet när vi uppdaterade broschyrerna, säger Victoria Sundgren, kommunikatör på Sveriges Allmännytta.

Animationer för sociala medier

Hyresgästmaterialet är tänkt att utvecklas framåt, beroende på hur behovet ser ut bland medlemsbolagen.

– Under våren kommer vi även att ta fram några korta animationer som kan användas för att sprida i sociala media, till exempel vikten av att ha en hemförsäkring, byta batterier i sin brandvarnare och betala hyran i tid, berättar Annicka Istemo.

Att bo i hyresrätt

I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för den som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är hyresgästens ansvar och vad som är hyresvärdens, hur lägenheten bör skötas och annat som är bra att tänka på när många bor tillsammans.

Till dig som flyttar

När en hyresgäst ska flytta kan det vara bra att informera och påminna om vad som gäller. I den här broschyren har vi samlat det viktigaste när det gäller uppsägning, besiktning, visning av lägenhet och inte minst – flyttstädningen.

Skydda dig mot brand

Den här broschyren riktar sig till hyresgäster med syftet att förebygga brand i flerbostadshus.

Sortera dina sopor rätt

Den här broschyren är en guide för sopsortering för den som bor i hyresrätt. Här visas på ett pedagogiskt sätt hur olika sorters sopor ska sorteras och vad som ska slängas var.

Skadedjur i hemmet

Problemen med skadedjur som vägglöss och kackerlackor ökar i Sverige. Den här broschyren riktar sig till hyresgäster och innehåller information om vad man ska tänka på för att undvika att få skadedjur och vad hyresgästen ska göra om de fått det.