Bostadsrättsföreningen hade haft en del bekymmer med skadegörelse och nedsmutsning i fastigheten och hade därför satt upp fyra kameror: två i trapphuset, en i entrén och en i ett förrådsutrymme. Samtliga kameror spelade in bild och ljud dygnet runt och materialet sparades i tio dagar.

Eftersom kamerorna gör det möjligt att kartlägga de boendes vanor, besök och umgängeskrets krävs det enligt Datainspektionen mycket starka skäl för att kamerabevakning ska vara tillåten. Det gäller särskilt kamerorna i trapphuset, som enligt Datainspektionen inte är tillåtna.

Krävs mycket tungt vägande skäl

– Under särskilda omständigheter kan en bostadsrättsförening ha möjlighet att kamerabevaka ett trapphus och rikta kameran mot en viss boendes ytterdörr. Men för att sådan bevakning ska vara tillåten krävs att det finns mycket tungt vägande skäl till kamerabevakningen och det anser vi inte är fallet här, säger Nils Henckel, som är jurist på Datainspektionen.

Ingen skadegörelse hade förekommit i anslutning till entrén på längre tid, vilket innebär att inte heller den kamerabevakningen var tillåten. Kamerabevakningen i förrådsutrymmet får dock vara kvar, under förutsättning att den justeras så att de boendes förråd inte filmas.

Ljud särskilt integritetskänsligt

Datainspektionen klargör också att ljudinspelning är särskilt integritetskänsligt, speciellt i ett bostadshus. Det är därför som utgångspunkt inte tillåtet.

Bostadsrättsföreningen fick även anmärkningar om sin information om kamerabevakningen. Det finns visserligen skyltar, men dessa innehåller enligt Datainspektionen inte tillräcklig information. Det saknades till exempel kontaktuppgifter till ansvarigt företag eller organisation, och även information om att kamerorna spelar in ljud.

Bostadsrättsföreningen förelades även att betala en sanktionsavgift om 20 000 kronor.

Beslut ska omprövas regelbundet

I sitt beslut hänvisar Datainspektionen också till att beslut om kamerabevakning bör omprövas regelbundet. I den vägledning om kamerabevakning som Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige har tagit fram tillsammans rekommenderas att omprövning sker var sjätte månad – vilket Datainspektionen anser vara rimligt.