Europeiska Dataskyddsstyrelsen (EDPB) har tagit fram nya riktlinjer om kamerabevakning och ansiktsigenkänning.

– EDPB anger att lagringstiden för inspelat material bör vara kort, någon till några dagar. Skälet är att en kortare bevarandetid anses minimera risken för att personuppgifter behandlas på något otillåtet sätt. Men samtidigt finns det möjligheter att förlänga lagringstiden om det går att motivera, säger Helena Henriksson, jurist på Sveriges Allmännytta.

Mer information på skylten

Vilken information som ska finnas om att en plats kamerabevakas har också skärpts.

– Det gäller vad som ska stå på skylten om att kamerabevakning förekommer. Men det det handlar också om mer information måste finnas tillgänglig för alla som kan förekomma på det inspelade materialet, till exempel på webben, betonar hon.

Tydligare konsekvensbedömning

Vad en så kallad konsekvensbedömning ska innehålla och hur arbetet med sådana kan bedrivas har också klargjorts. Det framgår exempelvis nu att det finns vissa möjligheter att göra en sådan bedömning för flera kameror.

Sveriges Allmännytta har tagit fram den uppdaterade vägledningen i samarbete med Fastighetsägarna Sverige.

Mer i vägledningen:

  • När och hur får man kamerabevaka?
  • Hur ska man hantera sitt inspelade material?
  • Vilken information ska finnas och var?

Vad är EDPB och vad gör de?

EDPB är ett oberoende europeiskt samarbetsorgan som syftar till att främja samarbetet mellan dataskyddsmyndigheterna i EU/EES. EDPB arbetar med att säkerställa att dataskyddsförordningen (GDPR) och direktivet om dataskydd vid brottsbekämpning tillämpas på ett enhetligt sätt inom unionen.

Vägledningen finns för kostnadsfri nedladdning nedan.

Uppdatering i augusti 2023: Vi har tagit bort vår vägledning. För vägledning om behandling av personuppgifter vid kamerabevakning i bostadsförvaltningen hänvisar vi till Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.