Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen, är mycket glad över priset.

– Likabehandling och ickediskriminering berör oss alla och vi behöver en mångfald av erfarenheter som tillåts genomsyra bolagets beslut. Det är helt nödvändigt för att vi ska nå våra mål och vara allmännyttigt i dess rätta bemärkelse, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Utmärkelsen delas ut av det svenska företags- och organisationsnätverket Mine (som står för Mentorship, Inspiration, Networking och Education), som verkar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet.

Vill bjuda på idéer

– Att inspirera andra att engagera sig i mångfaldsfrågorna är en del i vårt allmännyttiga uppdrag. Och Botkyrkabyggen kan göra mycket – vara uthålligt och göra flera saker samtidigt – men vi kan inte göra allt. Samhället i stort når längre om flera aktörer jobbar tillsammans, därför bjuder vi gärna på de bästa idéerna, säger Chris Österlund.

Exempel på bostadsbolagets insatser:

  • Utbildningar för samtliga anställda och chefer i jämställdhet, mångfald och likabehandling.
  • Jämställdhetssatsningen Qvinna i Botkyrka som erbjuder jobb och språkstudier till hyresgäster med utländsk härkomst och som står långt från arbetsmarknaden.
  • Samarbeten med cirka 30 föreningar som tillsammans representerar stor kulturell och etnisk bredd.
  • Projektet Konstkuben, där bosatta i Fittja med rötter i olika kulturer synliggör sina livsberättelser genom offentlig konst.
  • Samarbete med den dagliga verksamheten i stadsdelen Storvreten.

Juryns motivering till priset:

Botkyrkabyggen fokuserar på strategiskt mångfaldsarbete som investerar i individen och inkluderar kunder, marknaden, image, varumärke, lönsamhet och hållbar utveckling. Botkyrkabyggen skapar en miljö där allas erfarenhet och kunskap tas tillvara. I företagsledningen är 50 procent kvinnor och 50 procent män. Cirka 45 procent av medarbetarna har utländsk bakgrund och med hjälp av kompetensbaserade rekryteringsprocess kommer andelen att öka ytterligare. Det på ett sätt att berika bolaget samt hela samhället. Botkyrkabyggen har förstått att mångfald och affärsnytta hänger ihop.