På torsdagen röstade en majoritet i EU-parlamentet ja till den nya EU-kommissionen, med tyskan Ursula von der Layen som ordförande.

Den nya kommissionen har ännu inte presenterat sin verksamhetsplanering. Men Karl Törnmarck har granskat Ursula von der Layens första tal som ordförande inför Europaparlamentet för att utröna vilka frågor som blir viktigast för den nya kommissionen och var politikens tyngdpunkt kan tänkas hamna.

Klimatfrågan prioriteras

Hans slutsats är att klimatet får en mycket tydligare plats i hennes kommission jämfört med föregångarens. Inom hundra dagar ska en ny klimatlagstiftning presenteras för att styrka målet om ett klimatneutralt Europa till 2050. Klimat- och miljöarbetet kommer att paketeras i något som kallas för EU:s nya gröna giv, EU-kommissionens gröna tillväxtstrategi (European Green Deal). I denna kommer den cirkulära ekonomin att prioriteras.

Det intressanta är att EU-kommissionen ska börja lagstifta och stärka det cirkulära tänkandet i branscher som hittills inte berörts, däribland byggbranschen. Det är verkligen välkommet, potentialen för en resurseffektiv och cirkulär byggbransch är enorm, säger Karl Törnmarck.

Föreslå sociala lagar

För två år sedan undertecknade Europaparlamentet, rådet och kommissionen gemensamt den så kallade europeiska pelaren för sociala rättigheter under toppmötet i Göteborg.

Ursula von der Layen återkom i talet till sitt vallöfte om att den sociala pelaren nu ska implementeras av EU-kommissionen.

Under hennes hundra första dagar kommer ett förslag om minimilöner i EU, något som både de svenska facken och svenskt näringsliv varit mycket kritiska till. Statsminister Stefan Löfven har dock uttalat att det inte har skett någon förflyttning av beslutsbefogenhet från nationalstaten till Bryssel.

Den sociala pelaren skapar trots allt ett politiskt handlingsutrymme för den nya EU-kommissionen att faktiskt föreslå nya lagar på det sociala området, något som tidigare varit högst begränsat, konstaterar Karl Törnmarck.

Berör bostadspolitiken

Han bedömer att det kan gå relativt fort för EU-kommissionen att lagstifta om minimilöner.

Det finns nämligen gott om förarbeten som redan är gjorda. Men det är viktigt att komma ihåg att den sociala pelaren under punkt 19 även innehåller skrivningar som berör bostadspolitiken. Här måste vi vara vaksamma. På längre sikt kan det komma förslag även på detta område som får direkt inverkan på svensk bostadspolitik, säger Karl Törnmarck.

Kommissionen tillträder formellt den 1 december.