– Handeln med hyreslägenheter är en del av den organiserade brottsligheten, man använder sig av skenhyresavtal, skenskrivningar på fastigheter och osanna intyg. Många människor drabbas hårt och i längden utarmar det hyresrätten som ska vara fri från detta. Samhället måste därför markera kraftigt, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

Utredningen ”Åtgärder mot handel med hyreskontrakt” föreslår att:

  • Köp av hyresrätt kriminaliseras. Den som köper ett hyreskontrakt ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt ska straffet vara högst fyra år och lägst sex månader.
  • Straffen för de som säljer hyreskontrakt skärps, från dagens böter eller fängelse i högst sex månader till högst två års fängelse i de fall brottet är av normalgraden. Straffet för grovt brott föreslås höjas till fängelse i högst fyra år och lägst sex månader.

– Med en sådan straffändring får polisen bättre möjligheter att utreda brotten och preskriptionstiden förlängs, säger Helena Henriksson, jurist på SABO och en av utredningens experter.

Utredningen föreslår även att otillåten uthyrning i andrahand i vinningssyfte kriminaliseras med straffet böter eller fängelse i högst två år.

– Vår bedömning är att utredningens förslag skulle stärka tryggheten och begränsa brottsligheten. Genom att öka kunskapen om och begränsa svarthandeln med hyreskontrakt och den otillåtna andrahandsuthyrningen ökar vi möjligheten för människor att få ett förstahandskontrakt, säger Helena Henriksson.

I utredningen ges även förslag på att förtydliga reglerna om bostadsbyten så att det tydligt framgår i hyreslagen att det bara är möjligt att byta mellan hyreslägenheter. Hyresgästen måste även som huvudregel ha bott minst ett år i lägenheten för att få byta den. Hyresgästen ska inte heller få tillstånd att byta bostaden om hyresvärden misstänker att någon form av ersättning är inblandad i bytet.

– Utredningen konstaterar att de som säljer hyreskontrakt ofta missbrukar bestämmelserna om byte av bostad och det är tyvärr något som flera av de allmännyttiga bostadsbolagen känner igen. Uppläggen kan vara mycket sofistikerade och svåra för bostadsbolagen att se igenom, säger Helena Henriksson.

Utredningen föreslår också att personer som betalat för eller sålt en hyreslägenhet ska förlora rätten att bo kvar.

– Det kan komma att drabba personer som redan är i en svår situation, men det är viktigt att samhället avskräcker personer från att missbruka hyresrätten. Viktigt också att komma ihåg att svarthandel och mygel gör att de som står i kö för en hyresrätt inte kommer in på bostadsmarknaden och dessa personer måste vi också värna om, säger Helena Henriksson.

Bristen på bostäder i storstadsregioner har även ökat den otillåtna andrahandsuthyrningen och lett till oskäliga andrahandshyror. Det leder till osunda och otrygga boendesituationer där många bor trångt och det är oroligt i trapphusen. Därför föreslår utredningen ett tak för hur stor hyran får vara vid andrahandsuthyrning och inneboende. Den som hyr i andrahand ska inte betala mer i hyra än vad förstahandshyresgästen betalar men tillägg kan utgå för till exempel bredband och möbler. Vid inneboende får hyra utgå med en proportionerlig del av förstahandshyran.