– Det är extremt allvarligt att kostnadsutvecklingen fortsätter från nivåer som redan innan har begränsat var och hur mycket det går att bygga. Vi ser redan nu att det påverkar byggprojekt, och vi kommer sannolikt att få se såväl stoppade nybyggnads- och renoveringsprojekt som att underhåll skjuts på framtiden, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

Kraftigt ökade byggmaterialkostnader

Det senast året steg entreprenörernas kostnader med 9,4 procent, medan byggherrekostnaderna ökade med 2,8 procent. Framför allt är det byggmaterialkostnaderna som ökar, med 16,6 procent mellan oktober 2020 och oktober 2021. Trävaror och armeringsstål har en fortsatt hög ökningstakt på årsbasis, vilket enligt SCB beror på råvarubrist och en ökad global efterfrågan. Totalt steg trävaror och armeringsstål med 81,8 respektive 64,8 procent mellan oktober 2020 och oktober 2021. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål steg med 41 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också.

– Det är ohållbart att byggmaterialpriserna fortsätter att öka. Det krävs flera åtgärder för att komma till rätta med detta, men ett sätt att få ner priserna är materialneutrala klimatkrav. Genom att kommuner föreskriver användandet av specifika material i byggnationen, förvärras prisutvecklingen på byggmaterial. Materialneutrala krav kan bidra till mer innovation och skapa mer prisvärda och klimat­smarta material, säger Jonas Högset.

Eftersom prisökningen på byggmaterial legat en bra bit över samhällets generella prisökning under de senaste tio åren, föreslog Sveriges Allmännyttas byggherreråd att kommunernas krav borde formuleras utifrån långsiktig hållbarhet för att skapa ett tryck på alla bygg­materialtillverkare att utveckla produkter med mindre miljöpåverkan.

Flera åtgärder kan öka byggtakten

Byggherrerådet presenterade i somras förslag på 17 områden för att öka byggtakten. De fem viktigaste är:

  1. Färre detaljer i detaljplaner
  2. Balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna
  3. Underlätta för industrialiserat byggande
  4. Slopa krav på upphandling enligt lagen om offentlig upphandling
  5. Materialneutrala klimatkrav