Ett 70-tal allmännyttiga bostadsbolag har nu lämnat in yrkanden om hur mycket man anser att hyrorna behöver höjas nästa år. Snittet i yrkandena ligger på 3,4 procent. Höjningarna är här tänkta att träda i kraft den 1 januari.

Förhandlingarna pågår nu intensivt på många platser, men det börjar bli ont om tid om bostadsbolagen ska hinna avisera sina hyresförändringar från årsskiftet. Annars är det risk att hyresgästerna måste få retroaktiva hyreshöjningar, och det kan en del hyresgäster få svårt att klara av, säger Houman Sayedi.

Enligt en vägledning från Sveriges Allmännytta som publicerades i augusti bör hyreshöjningarna för nästa år landa någonstans mellan 2,5 och 3,5 procent.

Den siffran ska sedan förstås förhandlas lokalt och anpassas efter förutsättningarna på just den orten. Men den är framräknad med utgångspunkt från de samhällsekonomiska förväntningarna i Riksbankens penningpolitiska rapport, säger han.

Inte dra ut på tiden

Det finns numer en gemensam rekommendation från Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta om att det inte ska gå mer än tre månader från första förhandlingsmötet till att parterna landar i en gemensam överenskommelse. Detta för att förhandlingarna inte ska dra ut för länge på tiden vilket anses tära på parternas resurser och underminera det allmänna förtroendet för hyresförhandlingssystemet.

Att parterna kan komma överens inom rimlig tid skapar en trygghet för både hyresgäster och hyresvärd, anser Houman Sayedi.

Tvåårsavtal i Växjö

Han gläds åt att Växjöbostäder och Hyresgästföreningen häromdagen kom överens om ett tvåårigt avtal med höjningar på 2,45 procent både för 2020 och 2021.

De senaste två åren har deras hyresförhandlingar avgjorts i Hyresmarknadskommittén. Men i år kunde parterna komma överens själva utan extern inblandning och dessutom både inom rimlig tid och på en rimlig nivå.

Överenskommelsen i Växjö, som innefattar en ersättning för förvaltningskvalitet med 0,75 procent, glädjer även Växjöbostäders styrelseordförande Rene Jaramillo.

– Detta är en otroligt viktig och glädjande överenskommelse. Vi har förhandlat med varandra och kommit till en lösning utan extern inblandning och samarbetsklimatet har varit gott. Att avtalet dessutom är på två år ger oss bättre förutsättningar i vår underhållsplanering, samtidigt som det är en trygghet för våra hyresgäster att veta vad som gäller i två år framöver, kommenterar Rene Jaramillo.

Även Maria Säterdal, vd på Växjöbostäder, är nöjd med årets förhandling.

– Förhandlingen har varit effektiv och genomförts på mycket kortare tid än tidigare förhandlingar. Höjningen medger fortsatta satsningar på förvaltningskvalitet, så att våra hyresgäster känner sig nöjda och trygga och trivs med sitt boende, säger hon.