De danska miljarderna ska användas till så kallade gröna renoveringar under perioden 2020–2026. Det handlar om en lång rad åtgärder som ska förbättra bostäderna, minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. Målet är också att skapa nya arbetstillfällen och därmed bidra till den danska ekonomins återhämtning.

– Att bygga nya bostäder och att renovera befintliga hus är ett beprövat sätt att få igång ekonomin efter en kris, konstaterar Anders Nordstrand.

Tillfälle skapa ekonomisk balans

I ett större perspektiv är det heller inte mer än rätt att staten nu passar på att skapa balans i de ekonomiska villkoren för renoveringar i de olika upplåtelseformerna, menar han.

– Behovet att renovera hyreslägenheterna, inte minst i miljonprogrammen, fanns långt innan krisen. Men medan ägande- och bostadsrätter har får rotavdrag för tio miljarder kronor per år har hyresbostäderna inte fått något stöd alls för upprustning.

Positiva effekter för miljö och klimat

Anders Nordstrand framhåller också att upprustningarna samtidigt kan leda till miljövinster.

– I likhet med Danmark bör renoveringsåtgärderna utformas så att de får positiva effekter för miljö och klimat. Även hyresgästerna borde få nödvändiga och gröna renoveringar utan att hyresökningarna blir orimligt höga.