Bostadsbolaget Eidars lån gäller en investering där det egna huvudkontoret har flyttats till stadsdelen Lextorp, till en centrumgalleria som kännetecknades av otrygghet och en negativ utveckling. Lånen har beviljats för upprustning, utbyggnad av lokaler och även förbättringar av utemiljön.

Centrumet är nu en arbetsplats för ett par hundra personer. Förutom Eidars kontor finns bland annat vårdcentral, apotek, restaurang och en livsmedelsbutik.

Ger möjlighet att satsa mer

– Sociala lån är en möjlighet för oss att satsa mer på detta viktiga område. Det är viktigt, eftersom vi ser att arbetet gör positiv skillnad i våra bostadsområden. Att vi nu, tillsammans med Botkyrkabyggen, är först i landet med att beviljas sociala lån är såklart en glädjande bekräftelse på att vi gör rätt saker, säger Anna Wänblom, Eidars chef för social hållbarhet.

Owe Lång, som är bostadsbolagets ekonomichef, välkomnar också de nya lånen.

– På samma sätt som vi gärna ser att en stor andel av vår lånestock är grön, och kopplad till miljö- och klimatsatsningar, ser vi gärna att en stor andel av lånestocken får en social stämpel, säger han.

Renoveringar i miljonprogramshus

Botkyrkabyggen beviljas sina nya lån för renoveringar i företagets miljonprogramshus i stadsdelarna Fittja och Storvreten.

– Sedan en tid finns gröna lån för satsningar på miljön. Det är hög tid att det nu även kommer ett lån till alla oss aktörer som arbetar för ökad social hållbarhet i kommunsektorn, säger Chris Österlund, Botkyrkabyggens vd.

– Botkyrkabyggen tar ett stort samhällsansvar och de här lånen för social hållbarhet är en kvalitetsstämpel från Kommuninvest på att vi på att vi lyckas balansera social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i våra renoveringar.

Hyresgästerna ska kunna bo kvar

Bostadsföretagets renoveringsstrategi innefattar begränsade renoveringar i samband med stambyten: Material som fungerar bevaras, och hyresgästerna får nya badrum och jordad el till en förhållandevis låg hyresjustering. De som kan och vill har dock möjlighet att göra tillval till sin lägenhet.

Tanken är att hyresgästerna ska ha råd att bo kvar efter renoveringarna.

– Det finns ett värde i att vi minimerar påverkan på miljön och värnar om hyresgästernas privatekonomi, samtidigt som vi säkerställer en långsiktig ekonomisk hållbarhet för bolaget, säger Chris Österlund.

Kort om Kommuninvest och de nya lånen

Kommuninvest – som har 291 kommuner och regioner som medlemmar – är kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut.

Under hösten genomför Kommuninvest ett pilotprojekt där Botkyrkabyggen och bostadsbolaget Eidar i Trollhättan är först ut att godkännas för lån för social hållbarhet. Ambitionen är att lånen ska bli tillgängliga för Kommuninvests samtliga medlemmar i början av nästa år.

För ett godkännande krävs att investeringarna och de sociala insatserna ska:

  • Främja ett socialt hållbart samhälle genom utveckling av praxis, innovation och/eller ökad kvalitet med avseende på den fysiska investeringen, den sociala insatsen eller målgruppen.
  • Ingå i låntagarens systematiska arbete för social hållbarhet eller bidra till att utveckla ett sådant arbete.
  • Avse en definierad målgrupp.
  • Vara långsiktiga.
  • Ha tydliga mål och inkludera systematisk effektutvärdering.