Porträttbild på man som vänligt tittar in i kameran.Till att börja med vill Mikael Jaksic avdramatisera själva uttrycket digitalisering, och tona ner de trendiga modeord som florerar på området.

– Det finns ju en massa buzzwords kring digitalisering, men egentligen är det ju inget annat än en fortsättning på den tekniska utveckling som påbörjades under industrialiseringen. Många kan ju känna att digitalisering är jobbigt och komplicerat, men i grunden handlar det ju bara om att ta sig an ny teknik, som vilken annan teknik som helst, säger han.

Själv blev han för några år sedan ansvarig för digitaliseringen i sin roll som fastighetschef på Växjöbostäder. Han fick därför anledning att strukturera både sitt eget och företagets digitaliseringsarbete på ett klokt sätt, och nu i efterhand kan han dra lärdomar av de erfarenheterna.

Här är Mikael Jaksics bästa tips

  1. Omvärldsbevaka. Prenumerera till exempel på relevanta nyhetsbrev och häng med på utvecklingen inom branschen.
  2. Utbilda dig. Själv deltog Mikael Jaksic på Sveriges Allmännyttas kurs Digital transformation. ”Jag hade väldigt stor nytta av den. Framför allt för att jag fick ett helhetsgrepp och en arbetsmetodik för att komma igång strukturerat med digitaliseringsarbetet.”
  3. Gå kurser med kollegor. Om man deltar i en utbildning tillsammans med en eller flera personer från samma företag underlättas det lokala förändringsarbetet. Särskilt bra kan det vara om en person ur ledningsgruppen är på samma kurs, eftersom insatserna då kan bli lättare att ”sälja in”.
  4. Nätverka. Dela med dig av egna erfarenheter, och ta del av andras, på nätverksträffar av olika slag. Ett smart sätt att lägga grunden till ett nytt nätverk är just att gå en utbildning och lära känna andra personer där, understryker Mikael Jaksic.
  5. Börja högst upp. Utforma och förankra dina planer i tät samverkan med företagsledningen. Mikael Jaksic själv höll en workshop med sin ledningsgrupp för att skapa en gemensam digitaliseringsplattform med målsättningar, strategier och aktivitetsplanering. Om hela ledningsgruppen deltar representeras dessutom olika kompetenser inom företaget.
  6. Intervjua hyresgästerna. Det är av största vikt att se de planerade förändringarna ur hyresgästens perspektiv, framhåller Mikael Jaksic: ”Det måste ju bli någon form av hyresgästnytta i slutänden, det är ju det vi är till för”.
  7. Skapa tvärfunktionella pilotteam. Teamen bildas genom att en person från varje avdelning på företaget får tid avsatt för att ingå i en grupp som testar ett nytt arbetssätt eller en ny aktivitet. En utsedd processledare ser till att arbetet förs framåt.
  8. Utvärdera. Analysera vad som gick bra och vad som utföll mindre bra i pilotprojekten. Lär av misstagen och framgångarna, utveckla idén – eller gå vidare med andra insatser.