Rapporten är ett resultat av ett pilotprojekt som Allmännyttans digitaliseringsinitiativ drivit tillsammans med fem bostadsbolag och företaget The Social Few. Pilotprojektet innehöll en digital hyresgästdialog som genomfördes på tre språk genom en riktad kampanj på Facebook. Syftet var att få större insikt om hur olika målgrupper vill att deras boende och närområde ska utvecklas.

Undersökningen visar bland annat att information om boendet är svårare att förstå för den som är utrikes född. En vanlig anledning till detta uppges vara att informationen från hyresvärden inte är formulerad på lättillgänglig svenska.

Enkäter bra för inflytande

Fler slutsatser i rapporten:

  • Respondenter med arabiska som modersmål föredrar oftast information och dialog på sitt eget modersmål.
  • Respondenter med arabiska eller ett annat språk än svenska som modersmål föredrar att få information via mejl, medan de med svenska som modersmål föredrar information via brev hem.
  • De som svarat tycker att enkätundersökningar är ett bra sätt att utöva inflytande på och de frågor som de vill vara med och påverka är: den egna bostaden, närmiljön och trygghetsfrågor.

Fem allmännyttor i projektet

I rapporten finns också röster och insikter från de bolag som ingått i projektet – Bostadsbolaget i Göteborg, AB Bostäder i Borås, Halmstads Fastighets AB, Stockholmshem och Uppsalahem. Att hyresgästerna går att nå på de flesta vanliga digitala plattformar och att det finns en stor potential att arbeta mer inkluderande och målgruppsanpassat med dialog är några exempel på sådana insikter.

– Efter undersökningen ställde vi om och gick ut med information på svenska och arabiska både i kommunikationen till hyresgästerna och på skyltarna i miljörummet, berättar en fastighetsförvaltare hos Halmstads Fastighets AB.

En av rapportens huvudslutsatser är således att det både finns potential och utrymme att genomföra digitala dialoger på ett mer inkluderande vis.

Hela rapporten om inkluderande boendedialog finns tillgänglig via länken nedan.