I en rikstäckande undersökning har Digitaliseringsinitiativet testat om en så kallad semantisk analys kan ge fördjupad kunskap om hyresgästerna. Metoden innebär att man söker en djupare betydelse bakom varje svar.

När hyresgästerna svarar på en fråga ombeds de också att förklara varför de svarade så.

– Generellt har man flervalsfrågor och följer upp dessa med öppna frågor i kundundersökningar. Vi använde enbart använda öppna och avsiktligt breda frågeställningar, säger Erika Strandberg, projektledare i Digitaliseringsinitiativet.

– På så vis lät vi hyresgästen helt och hållet styra vad svaret blir och när svaret därefter analyseras med maskininlärning och AI (artificiell intelligens) kan man komma djupare.

Flertal slutsatser

Utifrån pilotstudien kunde flera slutsatser dras:

  • Ökad förståelse underlättar förändring. Hyresgästerna skrev mycket uttömmande svar på öppna frågor, vilket avsevärt ökade möjligheten att förstå inte bara vad de tycker, utan också varför.
  • Möjlighet att nå nya grupper och få bredare representation bland svaren. Hyresgästerna kunde svara på vilket språk som helst och maskinen som tolkade svaren klarade även att läsa ord som var felstavade.
  • Snabbare process. Efter bara tre dagar hade det kommit in över 1 500 svar.
  • Demografi ger mer kunskap. Undersökningen kunde kombineras med demografiska data om hyresgästerna. Med hjälp av den kunde de svarande delas in i olika kategorier, och undergrupper kunde analyseras närmare.
  • Data ger nya affärsmöjligheter. Om data används till faktabaserade beslut kan man göra kostnadsbesparingar och hitta nya affärsmöjligheter.

Kort om undersökningen
Frågorna besvarades av ett representativt urval av hyresgäster i kommun- eller privatägda fastigheter över hela landet, totalt 1 534 personer. Läs mer om resultatet i slut rapporten ”Säg hej – omvandla data till kundinsikter” (se länk nedan).