– Trots kraftiga höjningar tidigare år fortsätter elnätspriset att höjas, vilket drabbar miljontals konsumenter, säger Hans Dahlin, energiexpert på Sveriges Allmännytta och ordförande för Nils Holgersson-gruppen (se faktaruta nedan).

– Ökningen i år har dämpats något, vilket visar betydelsen av att de intäktsramar som satts upp för elföretagen behålls och efterlevs.

Tre bolag dominerar

De tre stora energibolagen Vattenfall, Ellevio och Eon har monopol på elnäten i 141 av landets 290 kommuner. Det gör deras prisjusteringar slår igenom stort, konstaterar rapportgruppen.

Under de senaste fem åren har Vattenfall höjt elnätsavgifterna med över 41 procent, Eon med 38 procent och Ellevio med 17 procent. Övriga leverantörer har i snitt höjt med nära 19 procent (se grafik nedan).

Lokala monopol

– Landets elkonsumenter har inget alternativ när det gäller elnätsbolag, eftersom de har monopolställning lokalt. Det är därför viktigt att elnätsbolagens intäkter är reglerade, framhåller Hans Dahlin.

– Men tidigare har regleringen inte varit tillräckligt bra, vilket lett till att vissa elnätsbolag överklagat de beslutade intäktsramarna och genom domstolsbeslut fått kraftigt höjda intäktsramar.

Hopp inför kommande år

Sedan augusti 2018 gäller dock en ny förordning om intäktsram.

– Vi har nu höga förväntningar på att de nya reglerna ska ge mer rimliga elnätspriser kommande år. Inom Nils Holgersson-gruppen har vi jobbat länge för att få till en bättre intäktsreglering som ska ge mer rimliga elnätspriser, säger Hans Dahlin.

 

Kort om elnätsföretagens intäktsramar

Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom elnätsmarknaden är ett så kallat naturligt monopol är priset reglerat.

Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 – som har beslutats av Energimarknadsinspektionen – medger årliga intäktsökningar för elnätsföretagen på cirka två procent (exklusive inflation) i medeltal. I domstolsprocesser har dock dessa intäktsramar höjts.