Denna text är en del i en artikelserie med goda exempel inom Klimatinitiativet.

– Vårt klimatarbete inom fossilfrihet och energieffektivisering är en framgångssaga tycker jag. En saga som blivit verklighet tack vare ett gnetande tillsammans inom energigruppen, men även tillsammans med andra interna avdelningar och externa aktörer, säger Ulf Johansson som är energistrateg på Halmstads Fastighets AB.

Egen solkraft ger överskott av energi

Bolaget har drygt 11 000 lägenheter. Det stora fossilfrihetslyftet skedde under åren 1998–2008 då 2 677 lägenheter konverterades från ej förnybar energi i form av olja, naturgas och direktel till fjärrvärme, biogas och biobränsle. Sedan dess upphandlar bolaget enbart ursprungsmärkt el från vattenkraft och de egna fordonen drivs uteslutande med el eller biogas.

– Sedan 2009 är vi fossilfria på det vi kan påverka vad gäller energi för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel.

En del i arbetet mot fossilfrihet har varit satsningen på solkraft. Den solkraftsanläggning som Halmstad Fastighets AB byggde på Sveriges första flerbostads-plusenergihus 2014 har varje år producerat ett överskott på 14 000 kilowattimmar som använts till värme, varmvatten, fastighetsel och hushållsel.

– Vår årliga produktion av solkraft uppgick 2020 till 409 megawattimmar. Nu siktar vi mot 2 gigawattimmar solelproduktion 2030, berättar Ulf.

35 procent lägre energianvändning på 20 år

Förutom en hundraprocentig övergång till fossilfrihet arbetar bolaget långsiktigt och målmedvetet med att minska energianvändningen. Ett arbete som har gett effekt.

– Från 2001 till 2020 har vi minskat vår energianvändning för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel med 35 procent. Vad jag vet finns ingen i bostadssektorn som överträffar det resultatet, säger Ulf och tillägger:

– Vi brukar säga att genom att bo hos oss bidrar våra hyresgäster till ett mer klimatsmart boende.

Inspirerar andra att ta efter

En annan viktig åtgärd är att bolaget idag köper in all el till fastigheten i en punkt. Sedan säljs förnybar hushållsel med enbart rörligt elpris till hyresgästerna utifrån deras individuella förbrukning. På så sätt uppmuntras de boende att spara på elen.

De positiva effekterna av klimatarbetet når även utanför de egna väggarna.

– Allmännyttans Klimatinitiativ och dess enande kraft och gemensamt uppnådda resultat har gett oss mod att sprida vårt engagemang kring energieffektivisering även långt utanför bolaget, kommunkoncernen och allmännyttan. Något som upplevts positivt såväl internt som externt, avslutar Ulf.

Måttenheter Energibegrepp

1 TWh = 1 terawattimme = 1000 GWh

1 Gwh = 1 gigawattimme = 1000 MWh

1 MWh = 1 megawattimme = 1000 kWh

1 kWh = 1 kilowattimme = 1000 Wh

Fler goda exempel inom Klimatinitiativet

Kasserat tegel bygger framtiden i Älvsjö

Familjebostäder i Älvsjö i Stockholm behövde riva en gammal tegelbyggnad för att ge plats åt nya bostäder. Men att slänga det gamla teglet kändes klimatkorkat. Istället valde man att hantera det för återbruk – och sparade drygt 8 ton koldioxidekvivalenter!

Tuffa klimatkrav puffar leverantörer åt rätt håll

Miljöfrågan är viktig hos AB Bostäder i Lidköping. Så viktig att företaget inte bara har egna, tuffa, klimatkrav. Även leverantörer måste upp till bevis för att få vara med i matchen. Resultatet? På årsbasis har de minskat sin klimatpåverkan med 10 procent.