Denna text är en del i en artikelserie med goda exempel inom Klimatinitiativet.

– Att producera nytt tegel innebär stora utsläpp av koldioxid. Därför är tegel ett av de mest lämpliga byggmaterialen att återbruka. Tegel är ett keramiskt material och har potential att vara i det närmaste outslitligt, därför lämpar sig just tegel för återbruk, säger Helena Ulfsparre som är miljöchef på Familjebostäder.

När bolaget skulle bygga nytt började man därför med att göra en rivningsinventering av den gamla byggnaden. Det visade sig att den innehöll 120 ton tegel, och att teglet var fritt från miljöfarliga ämnen. Men höll det tillräckligt hög kvalitet?

Hälften av teglet kunde återbrukas

– Vi kontaktade Bruksspecialisten i Falkenberg. De undersökte teglet på plats och konstaterade att det var av god kvalitet, och kvaliteten skulle inte påverkas av rivningen. De erbjöd sig att ta emot teglet och rensa det utan kostnad om vi stod för transporten dit.

Sagt och gjort. Byggnaden revs och hälften av teglet, 60 ton, kunde återbrukas. Teglet transporterades med fyra lastbilar till Falkenberg. Netto blev utsläppsminskningen mätt i koldioxid-ekvivalenter drygt 8 ton.

– Om det hade funnits en återbrukscentral för tegel i Stockholmsområdet hade klimateffekten blivit ännu större, och ekonomiskt hade det blivit en lönsam affär jämfört att betala för hantering på deponi.

Det återbrukade teglet kommer nu att säljas vidare och användas i andra byggprojekt.

Solceller och vindkraft nästa steg mot fossilfrihet

– Vi visste att det finns en stor potential i att återbruka rivningstegel för att minska våra koldioxidutsläpp. Det som rivs är nyckeln till cirkulärt byggande. Vi måste börja någonstans, så vi beslutade oss för att testa återbruk i detta byggprojekt.

Familjebostäders klimatmål till 2030 bygger på energieffektivisering, förnybar energi och klimatkrav på byggskedet. Det är satsningar som bedrivs med gemensamma krafter i bolaget, där flera avdelningar och yrkesgrupper arbetar tillsammans för att genomföra förbättringar och nå klimatmålen.

I satsningen på förnybar energi nämner Helena Ulfsparre att de har beslutat bygga ut bolagets solcellsyta, så att all kommande nyproduktion har solceller som motsvarar minst en solcellsmodul per lägenhet.

– Målet är att nå drygt 8 000 kvadratmeter solceller till 2023. Vi utreder även möjligheten att nyinvestera i vindkraft, motsvarande vårt årliga elbehov.

 

Vill ni återbruka tegel? Gör så här:

  • Kontrollera/inventera teglet, bedöm om det innehåller farligt avfall inför rivning
  • Ta kontakt med en återbruksaktör
  • Riv med hänsyn till återbruk, ställ krav i upphandling
  • Kontrollera teglet efter rivning genom återbruksaktören
  • Beställ transport till återbruksaktör
  • Se till att återbruksaktör rensar och säljer vidare
  • Begär testprotokoll från återbruksaktör för hur teglet blir återbrukat

Fler goda exempel inom Klimatinitiativet

Tuffa klimatkrav puffar leverantörer åt rätt håll

Miljöfrågan är viktig hos AB Bostäder i Lidköping. Så viktig att företaget inte bara har egna, tuffa, klimatkrav. Även leverantörer måste upp till bevis för att få vara med i matchen. Resultatet? På årsbasis har de minskat sin klimatpåverkan med 10 procent.

En riktig solskenshistoria från Halmstad

När det gäller klimatinitiativ är Halmstads Fastighets AB något av en pionjär. Redan 2009 var bolaget fossilfritt och fem år senare passerades en milstolpe. Då presenterades Sveriges första flerbostads-plusenergihus, med en egen solkraftsanläggning. Och på den vägen är det.