Energiprestandadirektivet för byggnader (EPBD) har stötts och blötts sedan 2021. Direktivet kommer att driva på minskad energianvändning inom EU, vilket är en av flera åtgärder som behövs för att bromsa de pågående klimatförändringarna.

De nya kraven har sedan tidigare sammanfattas och du kan läsa mer HÄR

För Sveriges så innehåller det slutgiltiga förslaget flera delar som är fördelaktiga för Sverige. Trots detta väljer Sverige att inte ställa sig bakom förslaget.

– Det är glädjande att detta nu är klart, men Sveriges agerande är olyckligt, främst ur tre aspekter, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta och fortsätter:

  1. För det första så kommer direktivet godkännas, så Sveriges val att inte stå bakom får ingen reell effekt.
  2. För det andra så sänker det förtroendet för Sverige inför kommande förhandlingar. Det blir mindre intressant att lyssna in Sveriges synpunkter om man tror att Sverige ändå i sista minuten kommer att backa från förslag som man varit med och förhandlat fram.
  3. Sist men inte minst. Klimatläget är akut och vi behöver accelerera den gröna omställningen – inte bromsa den gröna omställningen inom EU. Man ska komma ihåg att det inte kommer att bli en lika stor utmaning för Sverige som för många andra länder.

Mer information:

Regeringen ställer sig inte bakom EU:s renoveringskrav – Altinget: Bo och Bygg