Den 10 juni presenterade SCB ny statistik över ny- och ombyggnad av bostadslägenheter.  Den visar att under 2021;

  • färdigställdes 39 705 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus, cirka 2 procent fler än året innan.
  • färdigställdes 10 384 lägenheter i småhus vilket är 10 procent färre än under 2020.
  • gav ombyggnationer ett tillskott på 2 881 lägenheter.

Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2021 uppgår därmed till 52 970 lägenheter vilket är cirka 2 procent färre än året innan. Sett över landet, så färdigställdes färre lägenheter genom nybyggnad under 2021 än under året innan i 10 av 21 län. 55 procent av de färdigställda lägenheterna finns i de tre storstadsområdena.

Diagram över färdigställda lägenheter.

Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938–2021 och ombyggnad 1989–2021. Källa: SCB

Flest nya hyresrätter i flerbostadshus

Från 2014 har flest nya lägenheter färdigställts som hyresrätter med undantag för 2017. För 2021 blev 65 procent av lägenheterna i flerbostadshus hyresrätter och 35 procent bostadsrätter. Variationen regionalt är dock större. Exempelvis färdigställdes fler bostadsrätter i Stor-Stockholm jämfört med Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Utanför storstadsområdena var cirka sju av tio nybyggda lägenheter hyresrätter.

Det byggs flest små lägenheter

I flerbostadshus var den vanligaste lägenhetstypen som färdigställdes, mer än var tredje lägenhet, en lägenhet med 2 rum och kök. Antalet små lägenheter som färdigställts har ökat jämfört med förra året.

Fler lägenheter för studenter och äldre

Av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus som färdigställdes under 2021 är 6 974 så kallade specialbostäder. Det är en ökning med 24 procent mot föregående år. Bland dessa finns 2 966 studentlägenheter och 2 983 lägenheter för äldre eller funktionshindrade.

Ombyggnad av flerbostadshus

Utöver nybyggnation så gav även ombyggnationer ett tillskott på 2 881 nya lägenheter vilket är ungefär 21 procent färre än under 2020. Ungefär 76 procent av dessa lägenheter tillkom genom att lokaler byggdes om till lägenheter och 14 procent genom att vindar inreddes.