Svenska fastighetsföretag arbetar systematiskt och framgångsrikt med att sänka energianvändningen genom energieffektivisering. Trots detta är det oundvikligt att kostnaderna för både el och uppvärmning kommer att öka dramatiskt för hyresgäster och fastighetsföretag under hösten och vintern, menar Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna i en gemensam debattartikel.

Den tillträdande regeringen behöver därför omgående vidta åtgärder för att skydda hushåll och företag mot en elprischock, menar de båda organisationerna, som på onsdagen presenterade sex förslag till åtgärder:

  • Lansera en nationell elsparkampanj. Enbart en femprocentig sänkning av elanvändningen skulle bidra till att sänka effektbehovet så mycket att risken för bortkoppling av elkonsumenter i princip helt upphör, samt till sjunkande elpriser.
  • Sänk momsen på el till 6 procent. Det skulle omgående sänka priset till elkunderna med 15 procent. Flera andra EU-länder, däribland Finland, Belgien och Nederländerna, har redan genomfört den åtgärden.
  • Frys energiskatten på dagens nivå. I likhet med andra lättnader som gjorts kring energibeskattningen bör regeringen föreslå ett avskaffande av den automatiska indexuppräkningen av energiskatten för el.
  • Avskaffa solelsskatten på stora solcellsanläggningar. Idag utgör skattegränsen för solcellsparker med en effekt över 500 kilowatt ett effektivt hinder för utbyggd solelsproduktion. Med en avskaffad solelsskatt skulle en utbyggnad snabbt kunna genomföras med en potential på att öka solelsproduktionen med 9 terawattimmar per år – vilket motsvarar årsförbrukningen av el för 50 000 eluppvärmda villor eller 200 000 trerumslägenheter.
  • Inför ett elprisstöd till företag och hushåll. Ett elprisstöd behöver utformas så att alla hushåll – oavsett om det är hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt – omfattas på lika villkor och så att det ger företag ett effektivt skydd för kraftigt stigande elpriser.
  • Inför ett temporärt pristak för fjärrvärme. EU överväger ett temporärt pristak för el. I Sverige bör ett temporärt pristak på fjärrvärme införas, inte minst efter att flera fjärrvärmebolag har aviserat prishöjningar på upp till 20 procent.