De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen är drivande aktörer för att utveckla de många bostads- och stadsdelscentrum som finns runt om i landet. Detta arbete görs ofta i samverkan med kommersiella lokalhyresgäster, kommunala förvaltningar och stadsdelens invånare och bidrar på så sätt till trivsamma boendemiljöer med hög samhällsservice. Därför har SABOs bopris i år temat förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum.

– Bostadsbolagen jobbar på ett mycket engagerat och djupt sätt med dessa frågor och vi i juryn har haft en svår men angenäm uppgift att utse en vinnare bland alla de tävlingsbidrag som hållit mycket hög kvalitet, säger Carin Ramneskär.

Gavlegårdarna vinnare med Andersbergs centrum

Gavlegårdarna vinner årets pris för sitt arbete med Andersbergs centrum utanför Gävle.  Förvandlingen har skett både genom fysiska förändringar, såsom flytt och ombyggnation av huvudentrén, och genom sociala och kulturella satsningar, som ”Andersbergs-ambassadörerna” och läsprojektet på biblioteket. En bra mataffär, kyrkans öppna förskola och kommunens familjecentral med bland annat barnavårdscentral bidrar idag till ett levande centrum.

Juryns motivering

”Gavlegårdarnas strategi för Andersbergs centrum är väl beskriven och visar ett helhetsgrepp med fysiska, sociala, kulturella, ekonomiska och servicemässiga insatser. Exemplet visar på vikten av ett uthålligt och konsekvent arbete. Man har arbetat lika hängivet med de offentliga, kommersiella och kulturella satsningarna. Beslutet att flytta centrets huvudentré är ett exempel på ökad funktion och bra gestaltning. Den förbättrade ljussättningen ökar trygghet och skönhetsupplevelse. Man har lagt sig vinn om att få in en bra aktör som dagligvaruhandlare, en primus motor i stadsdelscentret.

I den här stadsdelen fanns ett tydligt behov av det ”underifrån-perspektiv” som tillämpats för att engagera alla aktörer. Det är därmed också ett bra exempel på lokalt utvecklingsarbete. Biblioteket gjorde en kreativ kulturell satsning med projektet Andersberg läser. Det bidrog till att öka läsvana och känslan av sammanhållning. Det hjälpte sannolikt också flera invånare att tackla integrationens existentiella och psykologiska mekanismer. Andersbergs-ambassadörerna är ett intressant grepp för att engagera ungdomarna i utvecklingsarbetet. Slutligen så ger montaget av solcellerna på centrumets tak signaler om att Andersberg i Gävle hänger med in i en ny tid.”

Gavlegårdarna själva listar sju framgångsfaktorer i utvecklingen av Andersbergs centrum:

  • Dialogen med dem som bor i Andersberg.
  • Andersbergsgruppens arbete. Den har senare bytt skepnad till ett centrumråd där även näringsidkarna är med.
  • Samarbetet med Hyresgästföreningen.
  • Styrgruppen med kommunala förvaltningschefer.
  • Etableringen av familjecentralen. Då vände allt.
  • Bibliotekets nya placering och roll som motor i centrum.
  • Kombinationen av renovering, ombyggnad och aktiviteter för att dra människor och visa att det händer saker i centrum.

Årets jury

Årets jury har bestått av Carin Ramneskär, juryns ordförande och ledamot i SABOs styrelse, Robert Hörnquist, VD Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Silla Odhnoff, Hyresgästföreningen, Eva Öresjö, gästprofessor vid Malmö Högskola, urbana studier och Ylva Sandström, SABO.