De tre nytillkomna lägenheterna finns i stadsdelen Marieberg och har bildats av lokaler, bland annat en vävstuga.

–När eleverna är med och bygger lägenheter får de öva på en mängd olika moment, så det blir väldigt lärorikt. Våra egna entreprenörer har också varit med och hjälpt till, exempelvis vid rörmokeri, men det mesta har eleverna från Dragonskolan åstadkommit, säger Berndt Elstig.

Eleverna har arbetat med projektet sedan början av året och efter en slutbesiktningen i september står lägenheterna nu helt klara.

Ersättning till skolan

Bostaden har betalat för bygget – inte i form av lön till eleverna, utan som ersättning till skolan för omkostnader, resor och lärare.

– Det här är en del av elevernas praktik, förklarar Berndt Elstig.

– Det är värdefullt för oss att hjälpa eleverna med det här. Att eleverna tidigt får erfarenhet från komplexa byggen tryggar den framtida kompetensförsörjningen.

”Bästa undervisningen”

Lennart Mannberg är platschef för Dragonskolans byggpraktikprojekt. Han menar att Bostadens satsning varit lärorik för eleverna.

– Den allra bästa undervisningen är att få vara med ute på ett bygge och använda händerna. Man ställs inför helt andra problem i det verkliga arbetslivet än i en lektionssal. Nu hoppas vi på fler samarbeten med Bostaden, säger han.

Tar gärna fler objekt

Och planer på ett fortsatt samarbete finns – bara rätt objekt dyker upp.

– Det måste vara ett projekt där det inte finns någon verksamhet sedan tidigare och där det inte är tidsbestämt att någon ska flytta in – därför kan vi inte bara ta vilket projekt som helst. Men vi är positiva till det här och vill absolut fortsätta, säger Berndt Elstig.