Det ska enligt regeringen nu bli enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen.

– Reformen innebär att det blir lätt att göra rätt. Det ska inte vara en börda att göra sig av med sitt källsorterade material. Insamlingen ska därför göras nära hemmet. Vi vet att fler sorterar mer om det blir enklare, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Den som i dag vill ha hämtning av förpackningar och tidningar nära bostaden måste betala extra, antingen genom avfallstaxan, via hyran eller genom sin bostadsrättsförening. Nu förtydligar regeringen att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem.

  • Förpackningar och returpapper ska samlas in bostads- eller kvartersnära kostnadsfritt
  • Fastighetsägare erbjuds kostnadsfri borttransport av förpackningar och returpapper om inte fastighetsägaren avböjer.
  • Om bostads- eller kvartersnära insamling inte bedöms skälig med hänsyn till bland annat fastighetens utformning så ska avfallet hämtas på en plats som ligger så nära bostadsfastigheten som möjligt.
  • För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 2021 och 2025.
  • Reglerna för förpackningars utformning ska också förtydligas. Det ska ge smartare förpackningar och i längden mindre förpackningsavfall. Bland annat begränsas användningen av onödiga förpackningar.

– Mycket bra, det här har SABO arbetat för länge, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO. Det är bra att regeringen har lyssnat på våra synpunkter.