– Den inköpta fjärrvärmen utgör en betydande del av klimatpåverkan för de fastighetsägare som har fastigheter anslutna till fjärrvärme- eller kraftvärmenät, med avfall som bränsle för energiåtervinning, säger Magnus Ulaner, klimat- och hållbarhetsexpert på Sveriges Allmännytta.

Det finns en samsyn i hela produktionskedjan att bidra till ökad återvinning och minskad förbränning. Plasttillverkare strävar efter att använda återvunnen råvara i sina produkter och energibolagen vill undvika plast i förbränningen. Trots denna samsyn finns det stora utmaningar att möta, främst ekonomiska och kvalitetsmässiga.

– Den plast som idag förbränns behöver gå till materialåtervinning i stället vilket är något vi behöver arbeta aktivt för, säger Magnus Ulaner.

Två arbetspaket

Projektet fokuserar kring två huvudsakliga arbetspaket: fallstudier inom förpackningar och plast från byggnation samt hinder och processer inom politiken.

Inom byggnation kommer projektet bland annat att undersöka:

• Hur kan mängderna plast till förbränning vid rotprojekt minska?

• Hur kan det möjliggöras bättre sortering i rätt fraktioner?

• Hur kan aktörer samarbeta med avfallsentreprenörer och tillverkare om utsortering?

Inom hinder och processer i politiken kommer projektet att identifiera inom vilka lagar och regler som det finns hinder för bättre utsortering och högre materialåtervinning av plast.

Finansieringen av projektet möjliggörs av innovationsmyndigheten Vinnova, tillsammans med stöd från bland andra Sveriges Allmännytta, Byggföretagen, IKEM, Avfall Sverige och Energiföretagen Sverige. Utförande sker genom konsultföretaget Profu, och projekttiden är från november 2023 till januari 2025.

Delta i projektet

Hyresbostäder i Norrköping har valt att delta, och ytterligare deltagare välkomnas att ansluta till projektet. De bostadsföretag som vill vara med i projektet, går i första hand in med tid och deltar i olika fallstudier inom förpackningsavfall och bygg- och rivningsavfall.

Vill ert företag vara med i projektet?

Kontakta Jenny Sahlin, Profu, jenny.sahlin@profu.se eller

Magnus Ulaner, Sveriges Allmännytta, magnus.ulaner@sverigesallmannytta.se

Läs mer om projektet?

Handlingsplan för att minska plastavfall till förbränning