På Folkhälsomyndighetens webbplats uppdateras löpande bedömningen av den aktuella risknivån och antalet fall av covid-19 – den sjukdom som viruset orsakar – i Sverige och övriga världen.

Där finns även information om hur smittspridningen kan hållas så låg som möjligt. Exempelvis kan en affisch om god handhygien laddas ner från webbplatsen och sättas upp för att påminna om vikten av noggrann handtvätt (se länk nedan).

Så sprids corona

Folkhälsomyndigheten har också listat ett femtiotal frågor och svar kring det nya viruset – om symtom, reserekommendationer, sjukvårdskontakter med mera. Såhär skriver myndigheten exempelvis om hur coronaviruset sprids:

Smittan sprids i huvudsak i nära kontakter mellan människor. Det är ännu inte helt klarlagt hur länge viruset kan överleva utanför kroppen. Forskningsstudier som utförts på närbesläktade coronavirus visar att de kan överleva flera dagar på ytor och föremål, men för detta krävs särskilda förhållanden.

Överlevnaden påverkas exempelvis av temperatur, solljus och luftfuktighet. Coronavirus är särskilt känsligt för uttorkning. Mängden virus påverkar också hur länge en yta eller föremål utgör risk för smitta. Studierna är främst utförda i laboratorier med kontrollerad luftfuktighet och temperatur och är därför inte jämförbart med miljöer ute i samhället.

På webbplatsen finns även information på flera språk särskilt riktad till personer som nyligen rest från områden där det viruset sprids.

Kort film om skydd mot smittspridning:

Sveriges Allmännyttas kurser och konferenser

Information om Sveriges Allmännyttas kurser och konferenser uppdateras löpande här