Förändringarna inom kommunikation, vilka kanaler som är hetast och hur man bäst använder dem för genomslag, gick fort redan före pandemin men har snabbats upp ytterligare i och med att vi blivit (än) mer digitala. Under det gångna året har vi till exempel sett födseln av Clubhouse som ny kanal. Vi har också fått en rad uppmärksammade domar, exempelvis Schrems II, som fått diskussionerna om GDPR och personuppgiftshantering att återigen spraka. Det här påverkar oss kommunikatörer.

Sveriges Allmännytta har under flera års tid anordnat Kommunikationsdagarna, en flerdagars konferens med fokus på just kommunikation – för allmännyttans alla kommunikatörer. Syftet är att fördjupa och bredda kunskaperna i ämnet, och samtidigt erbjuda en arena för nätverk.  Även i år anordnas konferensen men digitalt. Under en dag djupdyker vi i dagens kommunikationslandskap, vilka kanaler, arbetsmetoder och element som finns där och hur vi ska hantera dem för att få största möjliga genomslag.

Sveriges Allmännyttas Jeanette Rådström, ansvarig för Kommunikationsdagen, har lagt örat mot rälsen och satt ihop ett digert program med tanken att alla som deltar ska få sig något till livs, oavsett om man är fokuserad på intern eller extern kommunikation, arbetar med media och PR, sociala medier eller marknadsföring i sin kommunikatörsroll.

– Eftersom vi i år är helt digitala och har koncentrerat oss till en dag ville vi skapa ett ”smörgåsbord för kommunikatörer” för att kunna ge en heltäckande bild av det senaste inom kommunikation och vad som krävs idag för att nå ut i bruset, säger Jeanette Rådström.

Dagen avslutas med en inspirationsföreläsning med Emanuel Karlsten som själv beskriver sin hisspitch på föredraget så här:

  • Du får en karta som hjälper dig förstå hur stora de nya digitala makthavarna egentligen är.
  • Du får några nycklar som hjälper dig att alltid vara framgångsrik i sociala och digitala medier.
  • Det blir exempelfyllt, med tempo och – tror jag! – en hel del igenkänning!