Något över hälften (52 procent) av de färdigbyggda lägenheterna var hyresrätter, resten bostadsrätter. Året dessförinnan var majoritetsförhållandet omvänt.

Upplåtelseandelarna varierar dock mycket över landet, konstaterar Statistiska centralbyrån. I Stor-Stockholm är det vanligare med bostadsrätter – nära 70 procent av de nya lägenheterna är bostadsrätter. I Stor-Malmö och utanför storstadsområdena är däremot omkring 60 procent hyresrätter.

Genomsnittsytan på bostäderna i flerfamiljshusen är 59 kvadratmeter, och mer än var tredje ny lägenhet är en tvårummare – totalt över 16 000 stycken.

Totalt 58 000 bostäder

Förutom flerbostadshus tillkom 12 032 bostäder i småhus och 3 495 nya lägenheter genom ombyggnader – flertalet genom att lokaler omvandlades till bostäder. Således totalt 58 371 lägenheter.

Grafik som visar antalet färdigställda lägenheter från 1938 och framåt

Grafik: Statistiska centralbyrån, SCB

Flest utanför storstäderna

För första gången sedan 1997 byggdes flest (54 procent) nya lägenheter utanför de tre storstadsområdena.

Räknat per invånare tillkom största antalet nya bostäder i Uppsala län (9,7 lägenheter per tusen invånare). Därefter kommer Kronobergs län med 9,0 lägenheter.

I Västernorrlands län färdigställdes däremot endast 1,2 lägenheter per tusen invånare, vilket var minst i landet. Motsvarande siffra på riksnivå landade på 5,4 nybyggda lägenheter.