– Tyvärr är detta bara början. De aviseringar som vi ser inför 2024 är till stor del ännu kraftigare, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

– Dessvärre verkar det även finnas ett flertal exempel där fjärrvärmeleverantörerna vill få täckning för sina kostnadsökningar direkt. Min uppmaning till dem är att utifrån deras roll som samhällsaktör utvärdera detta och analysera om deras kortsiktiga tänk bidrar till uppfattningen om att fjärrvärme ska bidra till långsiktig trygghet.

Tio bolag höjer mer än 20 procent

Av Nils Holgersson-gruppens kartläggning framgår att priserna höjs i genomsnitt med 8 procent, men skillnaderna mellan fjärrvärmebolagen är stora.

  • I Falköping höjer Solör Bioenergi fjärrvärmepriset med 31,9 procent, tätt följt av Eda Energi som höjer priset med 29,6 procent och Bromölla Fjärrvärme med 28,9 procent.
  • Hela 10 fjärrvärmebolag höjer priserna med 20 procent eller mer. Ytterligare 76 fjärrvärmebolag höjer priset med mellan 10 och 20 procent.
  • Bland de större bolagen är det Eon som höjt mest, med i snitt 14 procent, medan Vattenfall höjt med i snitt 3,6 procent.

Höjningarna är de högsta sedan 1996, då Nils Holgersson-gruppen började med sina granskningar av fjärrvärmepriserna (läs mer nedan).

– Aldrig tidigare har vi sett så stora prisökningar på fjärrvärme som i år. Närmare en tredjedel av alla fjärrvärmebolag höjer sina priser med 10 procent eller mer. Det är klart att det blir kännbart för kunder när värmekostnaderna stiger så dramatiskt på kort tid, säger Louise Wall, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Högst fjärrvärmepris i Storfors

Dyrast är fjärrvärmen i Storfors i Värmland, där priset nu nått över 1 200 kronor per megawattimme, vilket även fjärrvärmen i Nordanstig i Hälsingland gjort. Bland fjärrvärmebolagen med högst priser sticker också Solör Bioenergi ut, som äger sju av de tio fjärrvärmenät som har högst fjärrvärmepriser i landet.

– Fjärrvärmebolag har naturligt monopol på fjärrvärmen i sitt geografiska nät och det gör det i praktiken omöjligt att byta leverantör. Att gå över till ett annat uppvärmningssätt kräver mycket av fastighetsägare. Det är uppenbart att kundskyddet på fjärrvärmemarknaden behöver stärkas, säger Louise Wall.

– Fjärrvärmemarknadens uppbyggnad är komplicerad. Regeringen bör därför låta utreda hur kundernas ställning kan bli starkare och i närtid återkomma med förslag som stärker konsumentskyddet.

Kort om fjärrvärmepriser

Beskrivningen av Nils Holgersson-husets värmebehov på 193 000 kilowattimmar är baserad på en månadsfördelning av värme- och flödesbehov samt ett tydligt definierat effektbehov. En detaljerad beskrivning av värmebehovet finns här (bilaga 4 i slutrapporten). Det beräknade fjärrvärmepriset består av fast pris, effektpris samt energi- och flödespris.

Fjärrvärmepriserna från olika leverantörer kan innefatta olika leveransåtaganden. Några fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar även olika serviceåtaganden. På orter där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har ett avdrag på fjärrvärmepriset gjorts med cirka 31 kronor per megawattimme inklusive moms.

Underlaget är till största delen hämtat från branschorganisationen Energiföretagen Sveriges prisstatistik och avser fjärrvärmepriset i kommunernas centralorter.

Kort om Nils Holgersson-undersökningen

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet med 15 lägenheter genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Sveriges Allmännytta, Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen och Riksbyggen.

Läs gärna mer här på gruppens webbplats