Fjorton bolag har tecknat tvååriga överenskommelser vilket motsvarar cirka 124 000 lägenheter.

– Hyresförhandlingarna för 2021 års hyror har inneburit fler tvister i Hyresmarknadskommittén än på länge. Förhandlingarna har troligen påverkats en hel del av diskussionen om Coronapandemins påverkan på såväl samhällsekonomin som på hyresgästernas ekonomi, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Över 50 ärenden har hanterats

Totalt har det kommit in 51 ärenden till Hyresmarknadskommittén (HMK). Utfallet i medling och beslut varierar mellan 1,28 procent och 1,9 procent. Parterna har förkastat färre medlingsbud under 2021 än 2020, vilket lett till att fler ärenden har kunnat avgöras på kortare tid. Medlingsbud har lämnats i 16 av 51 ärenden.

Under 2021 har HMK prövat 14 ärenden angående de årliga hyresförhandlingarna med en oberoende ordförande som beslutande i kommittén.

– Trots den stora mängden ärenden har tvistlösningsfunktionen i Hyresmarknadskommittén fungerat effektivt tack vare den digitaliserade process som använts för andra året i rad. I HMK-portalen kan de parter som tvistar hantera sitt ärende och följa processen på ett mer transparent sätt än vad som varit möjligt tidigare, säger Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen.

Utöver tvistlösningen i de årliga förhandlingarna arbetar Hyresmarknadskommittén med utveckling av förhandlingssystemet genom att utveckla vägledningar och andra verktyg för att de lokala förhandlingarna ska fungera så bra som möjligt.

Om Hyresmarknadskommittén

Hyresmarknadskommittén (HMK) instiftades 1957 och är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta.

Statistik förhandlingsarbetet 2021 2020
Genomsnittlig hyresjustering 1,37 % 1,93 %
Lägsta hyresjustering 0 % 0 %
Högsta hyresjustering 2,45 % 4,3 %
Fleråriga överenskommelser, antal 14 7
Fleråriga överenskommelser, antal lägenheter 124 000 87 800