Under tisdagen tecknades en principöverenskommelse, som innebär att Stockholmsföretagen och Hyresgästföreningen region Stockholm är överens om hur olika egenskaper i boendet ska påverka nivån på hyran.

– Systematiken medför att hyresgästerna kan få en större trygghet och förståelse för den hyra man betalar. Stockholmshyran ger också hyresvärdarna mer hållbara förutsättningar för en långsiktigt bra förvaltning som kan möta både nuvarande och kommande hyresgästers behov av bra bostäder, säger Susanna Höglund.

Berör 60 000 lägenheter

Överenskommelsen omfattar cirka 60 000 lägenheter i de tre bolagen.

Det nya sättet att bestämma hyror börjar införas under 2020 och fasas sedan in gradvis under en sexårsperiod. En del lägenheter får oförändrad hyra, andra får fryst eller höjd hyra.

– Överenskommelsen är ett stort framsteg för att stärka hyresrättens ställning i Stockholm och den är utformad med ett fortsatt starkt skydd för hyresgästerna, säger Pelle Björklund, vd för Svenska Bostäder.

 – De kommunägda bolagen har ett stort ansvar för bostadsförsörjning, bostadssociala frågor och en stor roll att spela i en hållbar utveckling av Stockholm. Med överenskommelsen stärks våra möjligheter att fortsatt verka för detta, menar han.

Fem kategorier

Systemet bygger på en värdering av egenskaper inom fem kategorier: lägenhetens storlek, standard, fastighetens standard, läget och områdets karaktär samt förvaltningskvalitet och servicegrad.

Till grund för arbetet ligger förutom erfarenheter från andra kommuner även en telefonundersökning om vad boende i Stockholms stad värdesätter i sitt boende, nationella rekommendationer och parternas förhandlingar.

”Stor dag för hyresrätten”

– Detta är en stor dag för hyresrätten i Stockholm. Vi uppdaterar tillämpningen av bruksvärdessystemet inom ramen för hyreslagen och åstadkommer lika hyra för lika lägenhet, säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Med överenskommelsen lämnar vi bakom oss otydliga spelregler för hyressättningen i Stockholms stad. Det stärker hyresrätten som upplåtelseform, vilket är oerhört viktigt för Stockholms utveckling och det är därför vår starka förhoppning att fler fastighetsägare i Stockholm ska ansluta sig, säger han.