Under de senaste tio åren har hyresförändringen varierat, mellan 0,8 och 2,8 procent. 2021 blev hyresökningen i genomsnitt 1,4 procent, vilket är en lägre hyresförändring än såväl 2019 som 2020 då hyresförändringen var 1,9 procent.

– Vi ser en tydlig pandemieffekt 2021 med måttliga hyreshöjningar. Den ekonomiska återhämtningen efter pandemin är dock stark. Arbetslösheten minskar och BNP stiger snabbt. Samtidigt ökar förvaltningskostnaderna för landets bostadsföretag. För att kunna bibehålla en god förvaltning och service för både nuvarande och framtida hyresgäster behöver höjningen 2022 ligga på en högre nivå, säger Håkan Larsson, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.

Genomsnittshyror

Den genomsnittliga månadshyran för en trerumslägenhet är i år 7 520 kronor. En tvårumslägenhet kostar 6 081 kronor i månaden, en enrumslägenhet har en hyra på 4 410 kronor i månaden och en lägenhet med fyra eller fler rum har en genomsnittlig månadshyra på 9 621 kronor.

Mindre kommuner har en lägre hyresnivå än storstadsområdena och större kommuner.

Om SCB:s undersökning

SCB:s undersökning bygger på ett statistiskt urval av cirka 15 500 hyresbostäder i hela landet. Hyresförändringen inkluderar både hyreshöjningar i befintligt bestånd och hyror i nybyggda hus. Läs mer på SCB:s webbplats.