I nuläget har 198 medlemsbolag med sammanlagt drygt 613 700 lägenheter hyresöverenskommelser som är klara. Spannet på hyreshöjningarna ligger mellan 0–6,5 procent och snittet i riket just nu är höjningar på 4,19 procent.

Det kan jämföras med SCB:s siffror för rikets hyreshöjningar de senaste tio åren. År 2022 var hyresförändringen i genomsnitt 1,7 procent, vilket var en höjning från 2021 års 1,4 procent, men fortfarande lägre än 2020 och 2019 års 1,9 procent.

Hyresmarknadskommittén

I HMK är det i nuläget 82 registrerade ärenden där merparten har hanterats antingen i medling, HMK- beslut eller av en oberoende ordförande. Snittet de senaste tio åren har legat på ungefär 30 ärenden per år.

Högre räntenivåer och stigande priser på bland annat energi och byggmaterial leder till ökande kostnader för bostadsbolagen och det har påverkat årets förhandlingar