Överenskommelsen gäller till 2026 och innebär bland annat att de lokala parterna ska utgå från gemensamt överenskomna ekonomiska faktorer i de årliga förhandlingarna. Från och med förhandlingsåret 2023 ska fem olika faktorer användas som grund för förhandlingarna. Två reflekterar lokala förhållanden, som avgifter för el, värme, avfall, vatten och avlopp samt förvaltnings- och underhållskostnader. Tre faktorer är nationella – räntor, BNP och BNP/capita samt inflation exklusive hyror. Hänsyn bör också tas till den samhällsekonomiska utvecklingen på den specifika orten.

– Sveriges Allmännytta anser att den av Treparten tecknade överenskommelsen säkrar en bra förhandlingsprocess och att den gynnar både hyresgäster och fastighetsägare genom långsiktighet och förutsägbarhet. Det är också viktigt att notera att lokala tvister som hänskjuts till Hyresmarknadskommittén kommer att bedömas utifrån överenskommelsen, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, och fortsätter:

– Vi vill vara tydliga med att vi är angelägna om att överenskommelsen och det samförstånd som den speglar får leva vidare.