Den del av budgeten som hyresgästerna fått bestämma över omfattar 100 000 kronor. Syftet med projektet – som kallas boendebudget – är att öka demokratin och samtidigt främja grannumgänget genom sociala aktiviteter och ökad gemenskap.

– Vi vill bidra till att människor får ett större inflytande över sin egen boendemiljö. Det har varit spännande att se vilka olika idéer som tagits fram i processen. Vi har fått in många riktigt bra förslag, säger Hilda Wenander, utvecklingsledare i Norra Biskopsgården som samordnar arbetet från Bostadsbolagets sida.

Språkstöd och matgemenskap

Det blev förslaget ”Läxhjälp för barn och vuxna” som fick flest röster. Idén kom från Gladys Velarde som länge varit engagerad i området, bland annat i den lokala Hyresgästföreningen.

– Det känns jättebra att vi satsar på läxhjälp i området. Både barn och vuxna behöver hjälp, framför allt med språket, säger hon.

Ett annat förslag som kommer genomföras till hösten är ”Matträffar”, vilket var hyresgästen Bodil Karlssons idé.

–  Vi behöver lära känna varandra bättre i det här området. Genom matträffarna får vi planera tillsammans, laga mat tillsammans och äta tillsammans, säger hon.

Därtill räcker pengarna till en resa till Borås djurpark och fler öppettider på Bostadsbolagets gemensamhetslokal Orkanen.

Provats i Paris

Konceptet boendebudget har tidigare provats på olika platser i världen, bland annat i Paris. Det pilotprojekt som nu genomförs i Norra Biskopsgården tillsammans med organisationen Digidem Lab berör 1 700 hushåll, som under våren inbjöds att lämna in förslag på aktiviteter.

Företagets krav var att förslagen skulle komma många hyresgäster till del och öka gemenskapen, samt att man själv vill delta när aktiviteten ska genomföras.

Omröstning under sommaren

– Hyresgästerna har fått hjälp av vår personal att sätta en prislapp på sitt förslag och därefter har de olika bidragen hängt uppe offentligt under sommaren. Alla boende i området har sedan kunnat rösta på det de helst vill se genomföras, berättar Hilda Wenander.

Nu börjar arbetet med att starta de fyra olika projekten, som ska bli verklighet under hösten.

– Om pilotprojektet faller väl ut hoppas vi kunna fortsätta arbeta på det här sättet, säger Hilda Wenander.