Hyresmarknadskommittén, HMK, är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta, de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation.

Några punkter ur summeringen:

  • En genomsnittlig hyreshöjning på 1,93 procent för hyresgäster i allmännyttiga bolag i hela landet. Hyreshöjningen motsvarar 20,71 sek/ m2 för hyresgäster i allmännyttiga bostadsbolag.
  • De lokala parterna i 2020 års hyresförhandlingar har som föregående år i flertal överenskommelser flyttat fram höjningsdatum i syfte att minska retroaktiviteten för hyresgästerna. Det har varit vanligare under denna vår på grund av pandemin kopplad till  Covid-19 i Sverige.
  • Totalt har det kommit in 36 ärenden till Hyresmarknadskommittén och utfallet i medling och beslut varierar mellan ca 1,7 procent och 2,6 procent.
  • Parterna har sjösatt arbetet med att digitalisera processen i HMK genom en webbaserad lösning där de parter som tvistar kan hantera sitt ärende och följa processen på ett mer transparent sätt än vad som varit möjligt tidigare.

– Jag ser förstås helst att så få hyresförhandlingar som möjligt behöver stöd genom medling och tvistelösning. Men, där förhandlingarna verkligen hamnar i ett låst läge så är det bra att vi sedan en lång tid tillbaka har en etablerad process genom Hyresmarknadskommittén. Den nya möjligheten att kunna ta in en oberoende ordförande har även i år visat sig vara ett viktigt komplement till den processen, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

– Det är viktigt att förhandlingarna har ett långsiktigt perspektiv och att parterna tar ett gemensamt ansvar för att utveckla förhandlingssystemet och därmed tryggar den svenska modellen på hyresmarknaden, säger Marie Linder, Ordförande för Hyresgästföreningen.

Läs hela summeringen i dokumentet nedan.