Regeländringarna innebär även att möjligheterna att överklaga nämndens beslut ökas. Nämndernas sammansättning blir också mer flexibel genom att ordföranden ges möjlighet att pröva fler frågor ensam. Det ska också bli möjligt att delegera vissa uppgifter från ordföranden till en anställd i hyresnämnden, om den personen har tillräcklig kunskap och erfarenhet.

I regeringens proposition gjordes även bedömningen att hyres- och arrendenämnderna ska finnas kvar och att det inte är motiverat att göra några förändringar i nämndernas organisation.

– Förhoppningsvis gör denna modernisering av reglerna att hyresnämndernas resurser och betydande kompetens kan användas ännu mer effektivt och att det medverkar till ökad kvalitet på avgörandena, säger Marina Rajala, jurist på Sveriges Allmännytta.