Publicerat 5 mars 2019. Uppdaterat 8 mars 2019.

Skatteverket anser i ett ställningstagande från 2018 att hyresvärdar ska lägga moms på individuellt mätt el-, gas- eller vattenförbrukning – om förbrukningen debiteras separat och inte ingår i hyran.

SABO har tillsammans med Fastighetsägarna, HSB och Riksbyggen motsatt sig denna uppfattning och därför ansökt om förhandsbesked i Skatterättsnämnden.

”Nödvändigt med el och vatten”

Skatterättsnämnden har nu kommit med beslut i denna fråga. Enligt beslutet är tillgången till el och vatten en nödvändig förutsättning för att lägenheten ska kunna nyttjas som bostad. Det vore därför konstlat att skilja de delarna åt, anser nämnden.

Likaså slår nämnden fast att tillhandahållandet av el och vatten är underordnat upplåtelsen av bostaden, även om hyresgästen betalar för sin förbrukning genom individuell mätning och debitering (IMD).

Lägre förbrukning med IMD

– Det är positivt att Skatterättsnämnden delar vår uppfattning i frågan, säger Susanna Höglund, chef för SABOs ekonomi- och juridikenhet.

– En anledning till att vi drivit frågan är att våra medlemsföretag och hyresgäster ska slippa belastas med moms på IMD. En annan positiv effekt av beslutet är att detta även ligger i linje med ett miljömässigt och hållbart tänkande, eftersom en individuell avläsning enligt undersökningar medför att förbrukningen blir lägre.

Skatteverket överklagar

Skatteverket har meddelat man kommer att överklaga Skatterättsnämndens förhandsbesked till Högsta förvaltningsdomstolen. Väntetiden för den prövningen beräknas till omkring sex månader.