– Det är verkligen glädjande att Kirunabostäder antar målen inom Klimatinitiativet. Kiruna är i en omvälvande fas med stadsomvandling och kommer kunna både bidra till, och dra nytta av, de kunskaper som finns inom Klimatinitiativets nätverk, säger Gabriella Castegren, projektledare för Klimatinitiativet och klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

Kirunabostäder har drygt 2 000 bostäder och ägs av Kiruna kommun. Kommunen motsvarar till ytan Skåne, Blekinge och Halland tillsammans.

– Kirunabostäder har tidigare genomfört ett antal energibesparingsåtgärder i både egna och förvaltade fastigheter, bland annat det omfattande energibesparingsprojektet EPC, säger Mats Dahlberg, vd på Kirunabostäder.

Kirunabostäder lyckades sänka energiförbrukningen med 22 procent genom projektet.

– Klimatinitiativet kommer att bli ett bra sätt för oss att följa upp tidigare insatser och motivera till att fortsätta arbeta aktivt med energibesparingar, säger Mats Dahlberg.

Olika utmaningar men ett gemensamt mål – Klimatinitiativet skapar resultat

Alla bostadsföretag har olika förutsättningar när det gäller att arbeta med klimat- och energifrågor, både vad gäller läge i landet och storlek på företaget. Men oavsett företagets egna resurser kan bostadsföretagen genom Klimatinitiativet inspirera och lära av varandra och därför göra omställningen snabbare än vad de kan var och en för sig.

– Vi arbetar aktivt med att öka kunskapen inom energieffektivisering, klimatkrav i alla sorters upphandlingar och hur man kan bidra till att hyresgästerna lever klimatsmart. Medlemsföretagen har goda möjligheter att minska både sin egen, leverantörers och boendes klimatpåverkan, säger Gabriella Castegren.

Flera kunskapande möten om klimatet i höst

I höst arrangerar Sveriges Allmännytta tre fokusträffar och konferensen Klimat- och energikicken inom Klimatinitiativet. Där kan medlemmarna ta del av projektresultat, omvärldsbevakning och goda exempel från allmännyttan.

Under det senaste året har även Arvidsjaurhem, Båstadhem, Huddinge Samhällsfastigheter, Hörbybostäder och Stångåstaden i Linköping gått med i Klimatinitiativet.

– Det är roligt och inspirerande att fler och fler ansluter sig till Klimatinitiativet. Tillsammans är vi starkare än någonsin, säger Gabriella Castegren.