Klimatdialogen är ett gemensamt initiativ från SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige. Den är ett forum för strukturerat arbete med lokala klimat- och miljöfrågor, i dialog mellan fjärrvärmeföretagen, kunderna (till exempel bostadsföretag) och eventuellt andra aktörer (som elnätsbolag, kommuner eller VA-bolag).

Dialogerna ska föras lokalt ute i landet tanken är att parterna diskuterar och tar fram planer för hur man bäst kan arbeta med klimat- och miljöfrågor just på den orten.

Minska utsläppen

Ett exempel kan vara hur aktörerna skulle kunna samverka för att minska effekttopparna, alltså förskjuta energianvändningen under den tid när behovet av energi är som störst, exempelvis under kalla dagar. Det är då fjärrvärmeverken behöver köra igång sin reservkraft, som ofta är utgörs av fossila bränslen och klimatutsläppen därmed blir stora.

Om man till exempel vet att många hyresgäster använder mycket varmvatten under vissa timmar på morgonen eller kvällen så kan man minska tillförseln av värme till husen under de timmarna. Tack vare byggnadens värmetröghet hinner temperaturen i lägenheterna inte sjunka, men fjärrvärmebolaget behöver inte starta sin oljepanna, säger Gabriella Castegren.

Förhoppningen är också att få fram goda lokala exempel som kan spridas för att inspirera andra.

Tillval till Prisdialogen

Klimatdialogen blir ett tillval till Prisdialogen, som är en modell för lokal dialog om prisförändringar på fjärrvärme, där många av de allmännyttiga bostadsbolagen är med.

Sedan Prisdialogen bildades 2013 har det enligt föreningen blivit allt tydligare att dialogen inte enbart handlar om prisförändringar och leverantörens prisändringsmodell. Snarare har samtalen allt oftare kommit att handla även om minskad miljö- och klimatpåverkan.

Testades på åtta orter

Prisdialogens arbetsgrupp och styrelse har därför arbetat med att ta fram en möjlig modell att använda för att utveckla och strukturera dessa dialogsamtal mellan parterna. Under 2018 testades Klimatdialogen på åtta orter.

– Det är roligt att se att de deltagande fjärrvärmeleverantörerna och kunderna tyckte det var värdefullt och att modellen, som har vidareutvecklats efter deras inspel, är användbar. Vi upplever att det finns ett starkt stöd för att bredda Klimatdialogen till att bli en möjlighet för alla medlemmar under 2019, så nu skrider vi till verket, säger Leif Linde, vd på Riksbyggen och Prisdialogens ordförande.

– Jag vill verkligen välkomna alla medlemsföretag att ta chansen, säger han.

Gabriella Castegren hoppas också att många energibolag och bostadsföretag både vill vara med och tar initiativ för att dra igång lokala klimatdialoger.

– Dessutom är själva metoden för Klimatdialogen transparent och öppen för alla. Så även de som inte är med i Prisdialogen kan få inspiration från Klimatdialogen, säger hon.

Klimatdialogen är också en del av arbetet inom fokusområdet Effekttoppar och förnybar energi inom Allmännyttans klimatinitiativ.

Läs mer om Klimatdialogen här.