I vårändringsbudgeten aviserade regeringen att det statliga lokalhyresstödet förlängs och ska gälla även för andra kvartalet 2021. Efter en ny överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna står det klart att regeringen avser att undersöka förutsättningarna för ett hyresstöd även för tredje kvartalet 2021.

– Det är olyckligt att regeringen väljer att utöka ett stöd som dels fått mycket kritik för dess upplägg och genomförande, dels inte utnyttjats tillnärmelsevis så mycket som förväntat. I den första omgången av hyresstödet, för våren 2020, godkändes cirka 1,5 miljarder kronor i stöd där regeringen avsatt 5 miljarder, säger Martin Ingvarson, lokalexpert på Sveriges Allmännytta.

Han konstaterar att intresset för hyresstödet för första kvartalet 2021 har varit betydligt svalare.

– Enligt våra medlemsbolag har endast mellan 10 till 30 procent av antalet bolag som sökt och fått hyresstöd för 2020 även sökt för kvartal 1 2021.

– Vi, liksom många andra i fastighetsbranschen, har påpekat att det skulle vara mer effektivt att rikta stöden direkt till de verksamheter som drabbas värst under pandemin. Att vidareutveckla och förfina omställningsstödet, som också varit behäftat med en del byråkratiska utmaningar, skulle ge bättre effekt. Det skulle ge Sveriges näringsidkare en bättre omstart när vi förhoppningsvis snart kan börja öppna upp samhället snart igen, avslutar Martin Ingvarson.