Syftet med nätverket är att utbyta idéer och erfarenheter med varandra samt få ny kunskap och inspiration genom inbjudna föreläsare. Nätverket arrangerar en längre fysisk träff per år. Övriga träffar är kortare och sker digitalt.

Att delta i nätverket innebär årlig kostnad, vilken inkluderar allt som nätverket erbjuder under året, inte minst externa föreläsare. Tillkommer gör resa och logi vid den fysiska träffen.

Om du är intresserad av att delta, kontakta Linda Ryttlefors eller Anna Weihe.

Kontakt
Kontakt
placeholder+image
Linda Ryttlefors
Tf Chef kommunikation