Syftet med nätverket är att utöka och förenkla möjligheterna att utbyta erfarenheter och kunskap mellan medarbetare från olika företag. Vi genomför en fysisk och en digital träff per år. Under träffarna diskuteras utvalda teman, men framförallt är det deltagarnas frågor, funderingar och erfarenheter som står i centrum vid nätverkandet. Deltagarna bidrar till agendan med exempel från den egna verksamheten och förslag på ämnen som ska avhandlas på träffarna. Detta kallades förut för Fastighets­förvaltar­nätverket, men nu skippar vi titlarna för att gemensamt diskutera operativa frågor.

Varmt välkommen att gå med i och bidra till ett starkare nätverk för operativ fastighets­förvaltning inom bostadsbranschen.

Kontakt
placeholder+image
Bengt Lind
Expert Fastighetsförvaltning
Bengt arbetar som expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.
Kontakt
placeholder+image
Martin Ingvarson
Expert lokalfrågor
Martin Ingvarson är expert inom lokalfrågor, och arbetar på enheten Ekonomi & Juridik.