Syftet med nätverket är erfarenhetsutbyte för dig som är deltagare med de andra deltagarna, och att Sveriges Allmännytta får värdefull input till arbetet med frågan.

Nätverket består av medarbetare i medlemsföretagen och personer med motsvarande roll från kommunen. Vi ses lunch till lunch hos ett av medlemsföretagen, som är värd för träffen och arrangerar den. Dokumentation skickas alltid ut till deltagarna efter träffen.

Kontakt
placeholder+image
Åsa Schelin
Expert boendefrågor, Fastighet & Hållbarhet
Åsa Schelin är expert inom boendefrågor.