Syftet med nätverket är erfarenhetsutbyte för dig som är deltagare med de andra deltagarna, och att Sveriges Allmännytta får värdefull input till arbetet med frågan.

Nätverket är vilande för närvarande.

Kontakt
placeholder+image
Åsa Schelin
Expert boendefrågor, Fastighet & Hållbarhet
Åsa Schelin är expert inom boendefrågor.