Syftet med nätverket är att utöka och förenkla möjligheterna att utbyta erfarenheter och kunskap mellan medarbetare från olika företag. Fysiska träffar arrangeras två gånger per år och under träffarna diskuteras utvalda teman, men framför allt är det deltagarnas frågor, funderingar och erfarenheter som står i centrum för nätverkandet. Deltagarna bidrar till agendan med exempel från den egna verksamheten och ämnen som avhandlas på träffarna.

Varmt välkommen att bidra till ett starkare nätverk för strategisk fastighetsförvaltning inom Sveriges Allmännytta.

Kontakt
placeholder+image
Bengt Lind
Expert Fastighetsförvaltning
Bengt arbetar som expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.