Ett nätverk för dig som är säkerhetsansvarig eller jobbar med säkerhetsfrågor i ett av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag. Nätverket samlas två gånger per år: En gång på våren, en gång på hösten. Fokus i frågeställningarna ligger i de tekniska delarna inom säkerhet, så som brandsäkerhet, trygghetscertifiering, krishantering, samverkansfrågor och myndighetskrav kopplat till säkerhet.

Vad är ett slutet nätverk?

Slutet nätverk består av begränsat antal deltagare som träffas regelbundet. Syftet är kompetensutveckling kring ett specifikt tema genom erfarenhetsutbyte för chefer och medarbetare i medlemsföretagen. Deltagarna betalar en årsavgift. Nya deltagare tas emot i mån av plats. Anmäl ditt intresse till Åsa Schelin eller Bengt Lind.

 

Kontakt
placeholder+image
Åsa Schelin
Expert boendefrågor, Fastighet & Hållbarhet
Åsa Schelin är expert inom boendefrågor.
Kontakt
placeholder+image
Bengt Lind
Expert Fastighetsförvaltning
Bengt arbetar som expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.