– Det finns ett investeringsbehov i många kommuner för att underhålla systemen för vatten och avlopp. Organisationen Svensk Vatten konstaterar i en rapport att investeringsbehovet motsvarar en höjning på fyra procent per år. Trots det har priserna ökat med mer än tio procent i 38 kommuner, säger Hans Dahlin, energiexpert på Sveriges Allmännytta och ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Kraftiga variationer

Vad konsumenten betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt från kommun till kommun. Invånarna i Nordanstigs kommun har den dyraste årskostnaden för vatten och avlopp på 8 680 kronor för en typlägenhet. De betalar fem gånger mer än i invånarna i den billigaste kommunen, Solna, där kostnaden är drygt 1 640 kronor per år. Medelårskostnaden för landets kommuner är 4 880 kronor för en lägenhet i Nils Holgersson-gruppens typhus (se nedan).

Generellt är VA-kostnaden högst i kust- och glesbygdskommuner som Strömstad, Tjörn, Norrtälje och Nordanstig, medan den är lägst i tätbebyggda kommuner som Stockholm, Huddinge och Västerås. De fem kommuner som höjer mest i landet är Pajala, Alingsås, Sala, Vindeln och Gävle.

Diagram som visar vattenpriser för en typlägenhet år 2020.

Källa: Nils Holgersson-gruppen

Förutsägbarhet efterfrågas

Prisutvecklingen varierar stort över landet och i vissa kommuner skiftar priset från år till år. Det kan innebära många hundralappars höjning från ett år till ett annat.

– Vi måste komma bort från ryckigheten i prissättningen. Det behövs en förutsägbarhet från år till år och eventuella höjningar bör göras över tid. En vattenräkning som plötsligt skenar kan bli en rejäl smäll för den enskilda plånboken, säger Hans Dahlin.

Sedan 2015 har VA-priset ökat med 14,6 procent, medan den allmänna prisutvecklingen endast har legat på 6,6 procent. Årets rapport visar även att cirka en fjärdedel av kommunerna lämnat taxan oförändrad samt att 14 kommuner sänkt taxan.

VA-näten måste moderniseras och klimatanpassas

Klimatförändringarna kommer att föra med sig både fler skyfall med översvämningar och fler fall av akut vattenbrist framöver, framhåller rapporten. Det ställer stora krav på modernisering och klimatanpassning av landets VA-nät – vilket sannolikt kommer innebära höjda avgifter även i framtiden.

– Att VA-taxor ska täcka förbrukning, drift och underhåll är självklart. Och det är viktigt att VA-näten klimatanpassas. Men den stora frågan är hur kostnaderna för klimatanpassning av offentlig infrastruktur ska finansieras. Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för uppgraderingen av VA-systemen ska fördelas, säger Hans Dahlin.

Nils Holgersson-rapporten

Om undersökningen:

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning med målet att skapa en debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

 

Gruppens medlemmar är Sveriges Allmännytta, Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen och Riksbyggen.

 

Jämförelsen av VA-priserna i denna delrapport bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2020.

 

Rapportnamnet Nils Holgersson syftar på författaren Selma Lagerlöfs barnbok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, som kom ut 1906. Pojken Nils blir i boken så liten att han kan göra en lång flygtur sittandes på en gås.