Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,9 procent mellan mars och april 2021.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 2,2 procent. Allra mest ökade kostnaderna för trävaror: 17 procent på en månad.

Trä och stål blir dyrare

Sett över ett år ökade byggmaterialkostnaderna med 5,9 procent. Mellan april 2020 och april 2021 steg kostnaderna för trävaror med 33 procent. Priset för armeringsstål höjdes 21 procent. De kraftigt ökade kostnaderna för trävaror och stål beror enligt SCB på råvarubrist till följd av ökad global efterfrågan.

Entreprenörernas lönekostnad steg med 12,6 procent.