Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 15 950 i flerbostadshus. Det är 56 procent färre jämfört med motsvarande period 2022. Preliminärt var cirka 71 procent av dessa hyresrätter.

– Bostadsbyggandet fortsätter rasa dramatiskt. SCB:s siffror stämmer bra överens med vad våra medlemmar konstaterar, idag går det inte att bygga nya bostäder till en rimlig kostnad och då bygger man inte alls, säger Sofia Hansdotter, expert på fastighetsutveckling på Sveriges Allmännytta.

Boverkets byggprognos visar att antalet påbörjade bostäder minskar från 71 000 bostäder under toppåret 2021 till cirka 27 000 år 2023 och 21 500 år 2024. Men enligt beräkningar från Boverket behövs varje år 67 000 nya bostäder. Vilket innebär ett underskott på 40 000 bostäder per år.

– Det kommer snabbt att förvärra underskottet på bostäder i flera regioner i landet. Brist på bostäder kan leda till problem med minskad arbetskraft. Redan utsatta delar av marknaden kan få ytterligare bekymmer, som exempelvis områden där den gröna omställningen i norr ska hända, säger Sofia. Hon fortsätter.

– Ett minskat bostadsbyggande, med ett sämre utbud av bostäder, påverkar ofta specifikt vissa grupper i samhället såsom de mest socialt och ekonomiskt utsatta. Men även studenter och unga vuxna kommer få det tuffare att hitta en bostad, avslutar hon.