I samband med Orange Day växlar Väsbyhem upp arbetet mot våld i nära relationer genom att anta nya riktlinjer som omfattar både personal och hyresgäster.

– Våld i nära relation är ett samhällsproblem som berör alla – oavsett om man är hyresvärd, kollega, medmänniska eller anhörig till någon som är utsatt. Väsbyhem har hjälpt till vid flera tillfällen och samverkat med kommunen när hyresgäster har behövt fly från en våldsam partner mitt i natten och för oss är det otroligt viktigt att ta ansvar. Det känns därför fantastiskt att Väsbyhem har tagit beslut om att lyfta frågan kring våld i nära relationer och att arbeta mer strukturerat och långsiktigt för att förebygga och stoppa våld i hemmet, säger Thérèse Fleetwood, trygghetssamordnare på Väsbyhem.

Tydliga rutiner för Väsbyhems personal

Väsbyhems riktlinjer för våld i nära relation ska fungera som stöd för de anställda kring hur man kan agera vid oro för att en kollega, anställd eller hyresgäst är berörd av våld i nära relation.

I november genomförs den första utbildningen för Väsbyhems anställda, för hur man kan agera om man misstänker att det förekommer våld i nära relation. Väsbyhem kommer årligen att genomföra en utbildning för anställda och riktlinjerna kring våld i nära relationer blir även en del av introduktionsrutinen som alla nyanställda på Väsbyhem får ta del av.

– Genom kunskap, tydliga riktlinjer och utbildningsinsatser är målsättningen att samtliga anställda på Väsbyhem ska ha förmågan att se tecken på våld eller brott i nära relation och ha kunskap om hur de förväntas agera. Väsbyhem kommer kontinuerligt fortsätta informera hyresgäster och boende hos oss om vart man kan vända sig om man är orolig för att en person i ens närhet inte mår bra, oavsett om det gäller våld i nära relation eller att ett barn sitter själv på gården sent på kvällen, säger Thérèse Fleetwood.

En projektgrupp med bland annat vice VD och representanter från förvaltning, kundcenter, uthyrning och social hållbarhet, har tillsammans tagit fram riktlinjerna.

Föreläsning och trapphusinformation

Väsbyhem har satt upp information i samtliga trapphus om vad man som hyresgäst kan göra om man misstänker att något inte står rätt till. Under slutet av november kommer även Väsbyhems personal vara klädda i orangea mössor och nyckelband, efter den orangea färgen i Orange day, för att uppmärksamma Väsbyhems ökade fokus kring våld i nära relationer.

Den 25 november är det Orange Day, som instiftats av FN för att uppmärksamma våld mot kvinnor och flickor.